• Półzimowiska 2024


  • Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że w okresie ferii zimowych tj, w dniach 22 stycznia - 04 lutego 2024 r. zostaną zorganizowane w elbląskich szkołach półzimowiska dla dzieci. Organizatorami będą:

   •  Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Piłsudskiego 20
   •  Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa 2
   •  Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Agrykola 6
   •  Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Mickiewicza 41
   •  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Kopernika 27

    

   W każdej z ww. placówek organizowane będą dwa turnusy pięciodniowe:

   I turnus: 22.01.2024 - 26.01.2024
   II turnus: 29.01.2024 - 02.02.2024

   Karty na półzimowisko będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu 03 stycznia 2024 r. od godziny 8.00. Zaplanowano 700 wolnych miejsc dla uczestników.

   Rodzice uczniów, którzy są zainteresowani uczestnictwem swojego dziecka w półzimowisku, winni kontaktować się bezpośrednio ze szkołą, która organizuje wypoczynek w czasie ferii zimowych.
   Pełna odpłatność za jeden turnus wynosi 620,00 zł od osoby. Koszt ponoszony przez rodziców to kwota 330,00 zł (80,00 zł wyżywienie, 250,00 zł - dopłat do organizacji), natomiast Gmina Misto Elbląg dofinansowuje każdorazowo do uczestnika 290,00 zł.
   Dzieciom kierowanym przez ECUS - opłatę za wyływienie, pokrywa wymieniona instytucja.

   Informujemy także, że zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzająca na terenie Gminy Miasto Elbląg Program "Karta Dużej Rodziny" uczestnicy programu wnoszą opłatę za jeden turnus 80,00 zł za wyżywienie oraz 180,00 zł dopłaty do organizacji (zgodnie z zapisami uchwały - ulga z opłaty wnoszonej przez rodziców moży wynieść do 30%).
   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w E-gu będzie organizatorem pózimowiska dla dzieci niepełnosprawnych kierowanych ze wszystkich elbląskich szkół (również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku) jak również dla dzieci bez specjalnych potrzeb.

   Zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka na jeden turnus do jednej ze szkół prganizującej półzimowisko. Jeżeli zostaną wolne miejsca z drugiego turnusu będą mogły skorzystać również te dzieci, które uczestniczyły w I turnusie.