• Projekty z budżetu skarbu państwa


   • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

    DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

    Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

    Rodzaj zadania - Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

    Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - 12000 zł

    Wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego w zł[1] - 3000 zł

    Całkowity koszt realizacji zadania w zł (2+3) - 15000 zł