• Półkolonie 2023

  • Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że w okresie wakacyjnym w dniach 26.06-25.08.2023 r. będą organizowane półkolonie w następujących szkołach:

   I TURNUS: 26 czerwca - 07 lipiec

   • Szkoła Podstawowa nr 12 – ul. Zajchowskiego 12,
   • Szkoła Podstawowa nr 21 – ul. Godlewskiego 1,

   II TURNUS: 10 lipiec - 21 lipiec

   • Szkoła Podstawowa nr 15 – ul. Modlińska 39,
   • Szkoła Podstawowa nr 16 – ul. Sadowa 2,

   III TURNUS: 24 lipiec - 04 sierpień

   • Szkoła Podstawowa nr 11 – ul. Korczaka 34,
   • Szkoła Podstawowa nr 14 – ul. Mielczarskiego 45,

   IV TURNUS: 07 sierpień  - 18 sierpień

   • Szkoła Podstawowa nr 4 – ul. Mickiewicza 41,
   • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 – ul. Kopernika 27,

   V TURNUS: 14 sierpień  - 25 sierpień

   • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – ul. Agrykola 6 


   Karty na półkolonie będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu 29 maja 2023 r. od godziny 8.00. Zaplanowano 760 wolnych miejsc dla uczestników.

   Rodzice uczniów, którzy są zainteresowani uczestnictwem swojego dziecka w półkolonii, winni zgłosić się do szkoły, która organizuje wypoczynek w czasie tegorocznych wakacji.
   Pełna odpłatność za dwytygodniowy turnus wynosi 1186,00 zł od osoby. Koszt ponoszony przez rodziców to kwota 660,00 zł (160 zł wyżywienie, 500 zł - dopłat do organizacji), natomiast Gmina Miasto Elbląg dofinansowuje każdorazowo do uczestnika 530,00 zł. Dzieciom kierowanym przez ECUS - opłatę za wyżywienie, pokrywa wymieniona instytucja.

   Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzająca na terenie Gminy Miasto Elbląg Program "Karta Dużej Rodziny" uczestnicy programu wnoszą opłatę za jeden turnus 528,00 zł tj. 160,00 zł za wyżywienie oraz 368,00 zł dopłata do organizacji (zgodnie z zapisami uchwały ulga z opłaty wnoszonej przez rodziców może wynieść do 30%).
   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1  w E-gu będzie organizatorem półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych kierowanych ze wszystkich elbląskich szkół (również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku).

   W związku z bardzo dużym zainteresowaniem rodziców tą forma wypoczynku zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka tylko do jednej placówki organizującej półkolonie.