• Świetlica szkolna


   • Główne założenia świetlicy szkolnej

    • Zapewnienie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach. 
    • Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci. 
    • Przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego. 
    • Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań. 
    • Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.
    • Rozwijanie zdolności recytatorskich, wokalnych i tanecznych w zespole teatralno-muzycznym :JEDYNECZKI
    • Rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej. 
    • Pogłębienie, rozszerzenie i utrwalenie wiadomości z różnych dziedzin.
    • Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o Program Pracy Świetlicy 

    Do pobrania:

    1. KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY
    2. PROGRAM WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY 2021-2024
    3. KALENDARZ IMPREZ ŚWIETLICOWYCH
    4. DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ
    5. CYKLE TEMATYCZNE I SEMESTR
    6. CYKLE TEMATYCZNE II SEMESTR
    7. PLAN PRACY 2022-23