• Rok szkolny 2021/2022

   • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    1 września 2021 r.

    Podstawa prawna:
    § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 - 31 grudnia 2021 r.

    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

    Ferie zimowe

    24 stycznia - 06 lutego 2022 r. (Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie)

    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

    Wiosenna przerwa świąteczna

    14 - 19 kwietnia 2022 r.

    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

    Egzamin ósmoklasisty

    Termin główny:

    1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
    2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
    3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

    Termin dodatkowy

    1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
    2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
    3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

    Podstawa prawna:
    art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

    Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

    24 czerwca 2022 r.

    Podstawa prawna:
    § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

    Ferie letnie

    25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    12 listopada 2021 r. (piątek)
    02 maja 2022 r. (poniedziałek)
    04 - 06 maja 2022 r. (środa - piątek)

    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)