• Rok szkolny 2022/2023

   • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    1 września 2022 r.

    Podstawa prawna:
    § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 - 31 grudnia 2022 r.

    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

    Ferie zimowe

    23 stycznia - 05 lutego 2023 r. (Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie)

    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

    Wiosenna przerwa świąteczna

    06 - 11 kwietnia 2023 r.

    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

    Egzamin ósmoklasisty

    Termin główny:

    1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
    2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
    3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

    Termin dodatkowy

    1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
    2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
    3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

    Podstawa prawna:
    art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

    Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

    23 czerwca 2023 r.

    Podstawa prawna:
    § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

    Ferie letnie

    24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    31 października 2022 r. (poniedziałek)
    2 maja 2023 r. (wtorek)
    4 maja 2023 r. (czwartek)
    5 maja 2023 r. (piątek)
    9 czerwca 2023 r. (piątek)

    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)