• Rok szkolny 2023/2024

   • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    4 września 2023 r.

    Podstawa prawna:
    § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 - 31 grudnia 2023 r.

    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

    Ferie zimowe

    22 stycznia - 04 lutego 2024 r. (Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie)

    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

    Wiosenna przerwa świąteczna

    28 marca - 02 kwietnia 2024 r.

    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

    Egzamin ósmoklasisty

    Termin główny:

    1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
    2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
    3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

    Termin dodatkowy

    1. język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
    2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
    3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

    Podstawa prawna:
    art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

    Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

    21 czerwca 2024 r.

    Podstawa prawna:
    § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

    Ferie letnie

    22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

    Podstawa prawna:
    § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    2 stycznia 2024 r. (wtorek)

    29-30 kwietnia 2024 r. (poniedziałek-wtorek)

    2 maja 2024 r. (czwartek)

    31 maja 2024 r. (piątek)

    Podstawa prawna:
    § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)