• Rada Rodziców


   • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1
    ul. Daszyńskiego 1
    82-300 Elbląg

    Na spotkaniu przedstawicieli Rady Rodziców w dniu 27.09.2021r. dokonano wyboru składu Szkolnej Rady Rodziców.

    Przewodniczącym Rady Rodziców została Pani Marta Ostrowska

    W skład rady weszli:

    1. Katarzyna Osipiak - członek rady
    2. Patrycja Lembowicz - członek rady
    3. Piotr Jabłoński - członek rady

     


    Wszelkie wpłaty darowizny na rzecz Rady Rodziców można również dokonywać przelewem.

    Dane do przelewu:
    Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1; ul. Daszyńskiego 1; 82-300 Elbląg
    Bank PKO BP SA 07 1020 1752 0000 0002 0003 0197

    z dopiskiem DAROWIZNA oraz imię, nazwisko dziecka i klasa