• Rada Rodziców


   • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1
    ul. Daszyńskiego 1
    82-300 Elbląg

    W beżącym roku szkolnym odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców w dniu 28.09.2022r.
    Na spotkaniu ustalono utrzymanie obecnego składu Szkolnej Rady Rodziców.

    Przewodniczącym Rady Rodziców jest Pani Marta Ostrowska

    W skład rady wchodzą:

    1. Katarzyna Osipiak - członek rady
    2. Patrycja Lembowicz - członek rady
    3. Piotr Jabłoński - członek rady
    4. Katarzyna Moczarska-Wojtaś - członek rady
    5. Beata Bielawska - członek rady
    6. Ewa Szostak - członek rady
    7. Rafał Szopiński - członek rady

     


    Wszelkie wpłaty darowizny na rzecz Rady Rodziców można również dokonywać przelewem.

    Dane do przelewu:
    Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1; ul. Daszyńskiego 1; 82-300 Elbląg
    Bank PKO BP SA 07 1020 1752 0000 0002 0003 0197

    z dopiskiem DAROWIZNA oraz imię, nazwisko dziecka i klasa