• Stypendia 2021


    • Szanowni Państwo.

     W dniach od 1 września do 15 września 2021 r. można ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Elbląg. Stosowny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w szkole, w której uczeń pobiera naukę. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2021).  Do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się środków pobranych z Programu "Rodzina 500+" i "300+".

     Wniosek można otrzymać na terenie SP 1 w Elblągu lub pobrać z platformy: www.eped.pl moduł stypendia
     lub ze strony Urzędu Miejskiego w Elblągu: www.elblag.eu w zakładce: bip, załatwianie spraw, karty usług, wnioski DE. Na tych stronach można także zapoznać się ze szczegółami odnośnie warunków przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz z katalogiem wydatków kwalifikowanych do realizacji stypendium szkolnego.

     W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z pedagogiem i psychologiem SP1.