•                Turniej Piłki Nożnej Chłopców 

                                 dla  klas IV-VIII

    

   W ostatnim tygodniu roku szkolnego Samorząd Uczniowski zorganizował Turniej Piłki Nożnej dla Chłopców klas 4-8

   Klasyfikacja turnieju klas : 4-6

   I miejsce klasa- 5a

   II miejsce klasa -4a 

   III miejsce klasa-5c

    

   Klasyfikacja turnieju klas 7-8

    

   I miejsce klasa- 8e

   II miejsce klasa- 8a

   III miejsce klasa -8c

   Serdecznie gratulujemy zwycięzcom turnieju.

   Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w rozgrywkach. 

    

    • Samorząd Uczniowski


    • Skład Samorządu Uczniowskiego na ROK SZKOLNY 2022/2023

     Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego :

     Kacper  Sokołowski kl. 8e

     Zastępcy Samorządu Uczniowskiego :

     Zofia Maruszewska kl. 8c

     Ola Orlikowska kl. 6a

     Magdalena Pietrzak kl. 6b

     Rzecznik Praw Ucznia - Pani Ilona Król

     Opiekunowie SU - Marta Zengota, Marcin Wojtaś


     Cele Samorządu Uczniowskiego

     • Reprezentowanie ogółu uczniów
     • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
     • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności  za jednostkę i grupę
     • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania,
     • wyrobienie samokontroli samooceny i zdyscyplinowania uczniów
     • Dbanie o dobre imię i honor szkoły

     Zadania do wykonania:

     Plan  Pracy Samorządu Uczniowskiego
     rok szkolny 2022/2023

     • Zorganizowanie zebrania kandydatów z poszczególnych klas do Rady Samorządu Uczniowskiego
     • Przeprowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego
     • Zebranie trójek klasowych.
     • Przeprowadzenie wyborów w formie ankiety na Przewodniczącego SU
     • Opracowanie planu pracy SU
     • Zebranie trójek klasowych
     • Zagospodarowanie tablicy SU
     • Wyjścia integracyjne na mecze
     • Organizacja wyjazdu na grę w golfa
     • Organizacja rajdu Stegna-Mikoszewo
     • Organizacja  wyjazdu  na MŚ w piłce siatkowej kobiet
     • Międzynarodowy Dzień Kropki
     • Sprzątanie świata
     • Dzień Chłopaka
     • Dbanie o wygląd szkoły
     • Organizacja turniejów sportowych
     • Złożenie życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej
     • Andrzejki-przeprowadzenie konkursów, wróżb
     • Poczta walentynkowa
     • Mikołajkowy kiermasz galaretek
     • Organizacja wyjazdu na narty-Białka Tatrzańska
     • Współorganizacja przy XXXI finale Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy
     • Olimpiada Przedszkolaka
     • Nauka Poloneza uczniów z klas VIII
     • Współorganizacja Dnia Sportu
     • Pomoc przy organizacji zakończenia roku szkolnego