• Samorząd Uczniowski


    • Skład Samorządu Uczniowskiego na ROK SZKOLNY 2021/2022

     Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Aleksandra Szczepańska kl.VIIIa

     Zastępcy Samorządu Uczniowskiego - Artur Komorowski kl.VIIIc    oraz  Kacper Sokołowski kl.VIIe

     Rzecznik Praw Ucznia - Pani Ilona Król

     Opiekunowie SU - Marta Zengota, Marcin Wojtaś


     Cele Samorządu Uczniowskiego

     • Reprezentowanie ogółu uczniów
     • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
     • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności  za jednostkę i grupę
     • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania,
     • wyrobienie samokontroli samooceny i zdyscyplinowania uczniów
     • Dbanie o dobre imię i honor szkoły

     Zadania do wykonania:

     Plan  Pracy Samorządu Uczniowskiego
     rok szkolny 2021/2022

     Powołanie szkolnego Koła Turystycznego działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Elblągu

     • Zorganizowanie zebrania kandydatów z poszczególnych klas do Rady Samorządu Uczniowskiego
     • Przeprowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego
     • Zebranie trójek klasowych.
     • Przeprowadzenie wyborów w formie ankiety na Przewodniczącego SU
     • Opracowanie planu pracy SU
     • Zebranie trójek klasowych
     • Zagospodarowanie tablicy SU
     • Wyjścia integracyjne na mecze
     • Organizacja wyjazdu na grę w golfa
     • Międzynarodowy Dzień Kropki
     • Sprzątanie świata
     • Dzień Chłopaka
     • Dbanie o wygląd szkoły
     • Organizacja turniejów sportowych
     • Złożenie życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej
     • Andrzejki-przeprowadzenie konkursów, wróżb
     • Poczta walentynkowa
     • Mikołajkowy kiermasz galaretek
     • Organizacja wyjazdu na narty-Białka Tatrzańska
     • Współorganizacja przy XXX finale Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy
     • Olimpiada Przedszkolaka
     • Nauka Poloneza uczniów z klas VIII
     • Współorganizacja Dnia Sportu
     • Pomoc przy organizacji zakończenia roku szkolnego