• Samorząd Uczniowski


    • Skład Samorządu Uczniowskiego na ROK SZKOLNY 2023/2024

     Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego :

     Alicja Kierul kl. 8a

     Zastępcy Samorządu Uczniowskiego :

     Wiktor Bieniek kl. 7a

     Olga Kulma kl. 6c

     Rzecznik Praw Ucznia - Pani Katarzyna Janiszewska-Mizerska

     Opiekunowie SU - Marta Leja, Anna Sankowska


     Cele Samorządu Uczniowskiego

     • Reprezentowanie ogółu uczniów.
     • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
     • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności  za jednostkę i grupę.
     • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
     • Wyrobienie samokontroli samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
     • Dbanie o dobre imię i honor szkoły.

     Zadania do wykonania:

     Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
     rok szkolny 2023/2024

     • Zorganizowanie zebrania kandydatów z poszczególnych klas do Rady Samorządu Uczniowskiego.
     • Przeprowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
     • Zebranie trójek klasowych.
     • Przeprowadzenie wyborów w formie ankiety na Przewodniczącego SU.
     • Opracowanie planu pracy SU.
     • Zebranie trójek klasowych.
     • Zagospodarowanie tablicy SU.
     • Organizacja świąt nietypowych, np. dzień jeża, dzień pluszowego misia.
     • Dzień Chłopaka i Dzień Kobiet.
     • Dbanie o wygląd szkoły.
     • Złożenie życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.
     • Współorganizacja akademii z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.
     • Andrzejki - dyskoteka dla klas 4-8, przeprowadzenie konkursów, wróżb.
     • Dyskoteka i poczta walentynkowa.
     • Współorganizacja przy XXXII finale Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy.
     • Szalony Wiosenny Tydzień.
     • Organizacja talent show "Mam Talent".
     • Współorganizacja Dnia Sportu.
     • Pomoc przy organizacji zakończenia roku szkolnego.