• Informacje o obiadach.


   • Zgłoszenie dziecka na obiady odbywa się przez wypełnienie właściwego wniosku (druk do pobrania) i złożenie w sekretariacie szkoły.  

    Wnioski złożone w danym roku szkolnym są aktualne do czerwca, chyba że wcześniej rodzic złoży pisemną rezygnację (druk do pobrania), zgodnie z informacjami zawartymi i zatwierdzonymi we wniosku

    Rodzice dzieci, które mają mieć zapewnione żywienie przez ECUS powinni zawiadomić w pierwszej kolejności Szkołę o złożeniu wniosku do ECUS!!!

     PILNIE prosimy o taką informację przez LIBRUS na sekretariat szkoły. 

    Informacje o uznanych odpisach/nadpłatach za każdy miesiąc zostaną przesłane Państwu, bezpośrednio na LIBRUS po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.


    ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY
    W MIESIĄCU KWIETNIU 2023 r.

    Wpłaty tylko PRZELEWEM
    na rachunek bankowy szkoły nr: 62 1020 1752 0000 0102 0231 2635
    w tytule przelewu podając: imię i nazwisko ucznia oraz klasa

    W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 
    03-11.04.2023 r.

    KWOTA OPŁATY ZA OBIADY – MARZEC
    16 obiadów x 4,20 zł = 67,20 zł


    1. Wniosek_-_obiady_.docx

    2. Rezygnacja.docx

    3. REGULAMIN_STOLOWKI.pdf