• Indywidualne Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Szachach Klasycznych
     • Indywidualne Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Szachach Klasycznych

     • 20 i 21 maja w Ostródzie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Szachach Klasycznych. Szkołę Podstawowa nr 1 reprezentowały 2 juniorki i 10 juniorów. Zawodnicy w większości grup grali 7 rund w tempie 30+30.

       

      Udział uczniów z SP1 w poszczególnych grupach:

       

      D9 Alicja Junkier

            Zofia Osipiak

       

      C15 Adam Pyszkowski

       

       

      C11 Oliwier Wojdon

              Jakub Przygodziński- uzyskał V kategorię szachową

              Piotr Karauze

              Mateusz Turek       

       

      C9 Jan Fudala

           Wojciech Niepla- uzyskał V kategorię szachową

           Oliwier Jankowski

           Oliwier Ślusarski

            Jakub Urbaniak

       

      Najlepiej zagrał Jaś Fudala wygrywając 4 rundy i zajmując X miejsce w grupie 30 zawodników.

       

      Serdecznie gratulujemy wszystkim szachistom wspaniałej gry na 64 polach.

    • Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy
     • Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy

     • W piątek 19 maja Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zorganizowało w naszej szkole 2 godzinne warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego nad zbiornikami wodnymi. Spotkanie składało się z 2 części teoretycznej
      i praktycznej, podczas której uczniowie mieli możliwość w sposób aktywny ćwiczyć na fantomach pod nadzorem specjalistów.

                                                                                          Wioletta Szulaczuk

    • FINAŁ KRAJOWEGO KONKURSU WIEDZY O MORZU
     • FINAŁ KRAJOWEGO KONKURSU WIEDZY O MORZU

     • 12 maja w Szczecinie odbył się Finał 3. Krajowego KONKURSU WIEDZY O MORZU. W konkursie naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów z klasy VIII e - Szymon Grzybowski i Michał Kruszyński.

      Uczestnicy konkursu wykazali się wiedzą, m.in. na temat krajoznawstwa wybrzeża Morza Bałtyckiego, jego flory i fauny, gospodarki morskiej, infrastruktury nadmorskiej, historii marynarki wojennej, żeglarstwa
      a także umiejętnościami praktycznymi z wiązania węzłów żeglarskich, posługiwania się kamizelką ratunkową oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.

      Troje uczestników konkursu ukończyło ostatni etap uzyskując I miejsca, w tym jeden z uczniów naszej placówki - Michał Kruszyński. Natomiast
      II miejsce w Finale 3. Krajowego KONKURSU WIEDZY O MORZU uzyskał Szymon Grzybowski.

      Jedną z wielu nagród, którą otrzymał nasz uczeń jest zaproszenie na rejs po Bałtyku na pokładzie Flagowego Żaglowca Miasta Gdańska „Generał Zaruski”.

       

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

      Beata Gawkowska

       

    • Konkurs z języka angielskiego dla klas drugich
     • Konkurs z języka angielskiego dla klas drugich

     • W SP1 odbył się dziś wewnątrzszkolny konkurs z języka angielskiego dla klas drugich. Każdą klasę reprezentowało troje uczniów. Drużyny losowały pytania i rozwiązywały krzyżówkę. Zamiast początkowego stresu i niepewności, w sali szybko zagościł dobry nastrój i super zabawa. Rywalizacja była zacięta. Dzieci szybko zrozumiały, że nie warto zbyt głośno się naradzać, aby nie podpowiadać pozostałym uczestnikom. W związku z tym, że poziom był wyrównany wszyscy zostali wyróżnieni i mogą czuć się zwycięzcami. Każdy z dwanaściorga uczniów otrzymał dyplom oraz upominki. Gratulujemy serdecznie. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Waszej wiedzy z języka angielskiego.

    • Wycieczka klasy 1a
     • Wycieczka klasy 1a

     • 16 maja klasa 1a wybrała się na wycieczkę do straży pożarnej przy ulicy Browarnej 33. Dzieci uczestniczyły w zajęciach ze strażakiem w sali edukacyjnej OGNIK. Podczas specjalnie przygotowanych warsztatów uczniowie klasy 1a nabyli nowych umiejętności oraz zdobyli wiedzę o zagrożeniach pożarowych w domu i szkole, o alarmowaniu służb ratowniczych, o postępowaniu podczas pożaru oraz o zasadach ewakuacji. Zajęcia miały formę nauki przez zabawę, ćwiczenia i prezentacje.                                                       Ewa Czarnecka

    • MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ DENDROLOGICZNY
     • MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ DENDROLOGICZNY

     •   10 maja drużyna uczniów z klasy VIb uczestniczyła w Międzyszkolnym Turnieju Dendrologicznym, który odbył się w Bażantarni.

      Turniej miał formę gry terenowej podczas której uczniowie wykonywali różnorodne zadania dotyczące polskiej dendroflory, m.in. obliczali wiek drzewa, rozpoznawali różne gatunki drzew w otoczeniu oraz na podstawie drewna, liści, kory czy przekroju drzewa.

      Dodatkową atrakcją była integracja wszystkich uczestników turnieju przy ognisku.

      Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VIb:

      Julia Harań, Zuzanna Pieczkowska, Tomasz Krasowski i Michał Olszewski.

      Drużyna z naszej szkoły zajęła zaszczytne II miejsce.

      Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                           Beata Gawkowska

       

    • Zakończenie projektu "Demokracja w życiu-życie w demokracji"2022/2023
     • Zakończenie projektu "Demokracja w życiu-życie w demokracji"2022/2023

     • Klasa V C wzięła udział w projekcie "Demokracja w życiu – życie w demokracji”. Projekt jest inicjatywą obywatelską na rzecz zwiększenia świadomości obywatelskiej i społecznej zaangażowania młodzieży w lokalnym środowisku i ich udziału w życiu publicznym, pod patronatemTowarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu ”, realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.Pomysł powstał w kontekście polepszenia poziomu aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwoju świadomego uczestnictwa w życiu społecznym na poziomie lokalnym, naszej potrzeby wypracowania nowych, ciekawych dla młodych ludzi sposobów włączania się̨ w proces demokratyzacji życia. Klasa VC zorganizowała kiermasz świąteczny i za uzyskane pieniądze oraz środki pozyskane z grantu zakupiła i przekazała specjalistyczną karmę dla zwierząt z elbląskiego schroniska. Tym samym zakończyliśmy kolejny etap projektu, w którym musieliśmy wykazać się sprawczością i samodzielnym działaniem na rzecz lokalnej społeczności.

    • "Łączy nas pamięć"
     • "Łączy nas pamięć"

     • Dnia 19 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy 80.rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.Wzięliśmy udział w uroczystych obchodach zorganizowanych przez Muzeum Polin w Warszawie pod hasłem: "Chronić pamięć i kształtować przyszłość"  .Nasi uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali papierowe żonkile-symbol tego wydarzenia.Nauczyciele wzięli udział w debatach i wykładach online. Przygotowali także dla uczniów specjalne lekcje , dzięki którym uczniowie mogli przyswoić wiedzę na temat powstania w getcie. 19 kwietnia 1943 roku warszawscy Żydzi podjęli walkę zbrojną z Niemcami. Powstańcy nie mogli mieć nadziei na zwycięstwo. Kierowała nimi chęć odwetu na Niemcach, zadania wrogowi możliwie wysokich strat. Przede wszystkim wybierali jednak śmierć z bronią w ręku. Wobec perspektywy nieuchronnej zagłady nie chcieli ginąć biernie. Powstanie kwietniowe było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie.

    • DACHL w SP 1
     • DACHL w SP 1

     •  

      Wzorem lat ubiegłych także i w tym roku został przeprowadzony  dwuetapowy konkurs realioznawczy na temat wiedzy dotyczącej obszaru niemieckojęzycznego.

      Uczniowie klas ósmych wspólnie rozwiązywali quiz on-line dotyczący krajów DACHL składający się z 50 pytań wraz z czterema odpowiedziami.

       Test jednokrotnego wyboru pozwolił nam na powtórkę wiadomości z zakresu geografii, historii, literatury, muzyki itp.

      Następnie wszyscy uczestnicy quizu mogli w formie pisemnej wykazać się powtórzoną lub zdobytą wiedzą. Spośród ponad setki uczniów do kolejnego etapu przeszło dwudziestu, którzy zapamiętali najwięcej faktów.

      Ci uczniowie w kolejnym etapie rozwiązywali test, który pozwolił wyłonić finałową PIĄTKĘ- Asy z 8 klasy- DACHL- Lӓnder

      Oto oni:

      1. Antoni Krasowski- 8a
      2. Michał Kruszyński- 8e
      3. Igor Dziemidowicz-8e
      4. Zuzanna Puzyniak- Walaszewska- 8c
      5. Aleksandra Wiśniewska- 8d

      Antek Krasowski i Igor Dziemidowicz reprezentowali naszą szkołę w etapie międzyszkolnym tego konkursu i zajęli zaszczytne I miejsce.

      Brawo Uczniowie!!! 

    • DACHL- Lӓnder – konkurs międzyszkolny
     • DACHL- Lӓnder – konkurs międzyszkolny

     •  

      27 kwietnia odbył się w SP 16 konkurs międzyszkolny dotyczący wiedzy na temat obszaru niemieckojęzycznego.

      Szkoły reprezentowało dwoje uczniów, którzy zmagali się z testem zawierającym pytania zamknięte i otwarte na temat krajów DACHL.

      Uczniowie zobowiązani byli do opanowania treści dotyczących położenia, podziału administracyjnego, znajomości zabytków, nazw największych rzek, jezior, gór, osób rządzących w danym kraju oraz wybitnych osobistości.

      Nasi reprezentanci :

      Antek Krasowski i Igor Dziemidowicz uzyskali I miejsce. 

      Serdecznie gratulujemy.  

       

    • KOPERNIKOWSKIE KONKURSY DLA NAJMŁODSZYCH "Bawmy się jak mały Mikołaj"
     • KOPERNIKOWSKIE KONKURSY DLA NAJMŁODSZYCH "Bawmy się jak mały Mikołaj"

     • Rok 2023 jest rokiem Mikołaja Kopernika i z tej okazji nasza szkoła przygotowała 26 kwietnia konkursy dla przedszkolaków pod hasłem "Bawmy się jak mały Mikołaj. Wprowadzeniem do rozgrywek był krótki film o Mikołaju Koperniku oraz przedstawienie pracy plastycznej przygotowanej wcześniej przez każde przedszkole - "Projekt znaczka upamiętniającego Rok Mikołaja Kopernika". Następnie dzieci przystąpiły do rozwiązywania zadań logicznych. Były to puzzle - portret Mikołaja Kopernika, labirynt, układanka geometryczna - rakieta oraz szukały szczegółów różniących dwa obrazki. Po krótkiej przerwie na posiłek dzieci rywalizowały w konkurencjach sportowych. Wyścigi po planetach, "Pierścień Saturna" oraz budowa rakiety były źródłem wielkich sportowych emocji. Po zakończeniu zmagań oraz przedstawieniu przez Jury wyników, zostały wręczone dyplomy:
      za zajęcie I miejsca dla Przedszkola "Bajka",
      za zajęcie II miejsca dla Przedszkola nr 6 i Przedszkola nr 23,
      za zajęcie III miejsca dla Przedszkola nr 17.
      Każda drużyna otrzymała dla swojego przedszkola kalendarze ścienne oraz rakietę 3D, do samodzielnego złożenia, pokolorowania i zabawy wg własnego pomysłu. 
      Mamy nadzieję, że rozbudziliśmy wśród przedszkolaków zainteresowanie kosmosem i przybliżyliśmy dzieciom postać wielkiego Polaka - Mikołaja Kopernika.

      Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

    • XVIII OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP1
     • XVIII OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP1

     • 21.04.2023r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Elblągu odbył się
      XVIII OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP1,
      Turniej rozgrywany był systemem  Szwajcarskim  na dystansie  6 rund, tempo gry: 15 min dla zawodnika, oceniany był zgodnie z Kodeksem Szachowym indywidualnie w
      Grupie A kl. I-III, Grupie B kl. IV-VIII w kategorii dziewcząt i chłopców oraz w kategorii drużyna oceniając trzech najlepszych zawodników z obu grup.
      Sędzią głównym była Irena Sokołowska, sędziami pomocniczymi Grażyna Ciesielska, Michał Butkiewicz oraz Szymon Trochimczuk.

      Do zawodów przystąpiło 92 zawodników  z  14  szkół podstawowych.
      Wyniki Grupa A
      w kategorii chłopców:
      I miejsce   Gadaj Michał             SSP3
      II miejsce  Mikulski Miłosz        SP19
      III miejsce Krawczyk Szymon    SSP3
      w kategorii dziewcząt:
      I miejsce   Osipiak Zofia             SP1
      II miejsce  Marska Julia              SP19
      III miejsce Junkier Alicja            SP1
      Wyniki Grupa B

      w kategorii chłopców:
      I miejsce   Krasowski Antoni       SP1
      II miejsce  Krasowski Tomasz     SP1
      III miejsce Bernas Krzysztof        SP Regent
      w kategorii dziewcząt:
      I miejsce   Krasowska Helena       SP1
      II miejsce  Kierul Alicja                SP1
      III miejsce Gorączkowska Alicja  SP12
      Wyniki w kategorii Drużyna
      I miejsce    SSP3       6+ 5 + 4,5 = 15,5 punktów
      II miejsce   SP1         5,5 + 5 + 5= 15,5
      III miejsce SP19       5 + 4 + 3    = 12
                         SP12                            11,5
                         SP23                            11,5
                         SP REGENT               10
                         SP11                              7,5
                         SP PIJARSKICH          4,5

      SP PIJARSKICH          4,5
                         SP18   oraz  ED po        4
                         SP21,SP6,
                         SP w Chmurze   po        3                             
                         SP15                               0,5
         Dokładne wyniki podane są na stronie ChessArbiter.
      W przerwach między rundami, zawodnicy regenerowali swoje siły na sali gimnastycznej w  zabawach sportowych, pod opieką nauczycieli świetlicy SP1 oraz  wolontariuszy z klasy VIIIe, natomiast po czwartej i szóstej rundzie wszyscy zostali zaproszenie na słodki poczęstunek.
      Puchary w trzech kategoriach, nagrody rzeczowe, dyplomy, poczęstunek, zapewnili organizatorzy:

      UKS „Skoczek” Elbląg, Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Hotel „Tristan” Kąty Rybackie.

    • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
     • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

     • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu promocje czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.

      Z tej okazji, została przygotowana wystawa najstarszych książek, które zachowały się w naszych zbiorach. Najstarsza, zachowana w zbiorach naszej biblioteki książka, została wydana przez wydawnictwo „Nasza Księgarnia” w 1959 r. To „Panienka z okienka” napisana przez Deotymę (Jadwigę Łuszczewską).

      Również, 25.04.2023 r., uczniowie z drugiej klasy - świetliczaki, mogły spędzić czas na wspólnej zabawie w bibliotece szkolnej. Porozmawialiśmy o autorach i ulubionych książkach. Również obejrzeliśmy 2 odcinki mini serialu pt. „Mole książkowe” oraz pograliśmy w kalambury i bingo z postaciami z bajek.

       

      Dziękuję wszystkim za wizytę i zapraszam do biblioteki szkolnej!

      Marta Leja

    • Dzień Ziemi 2023
     • Dzień Ziemi 2023

     •  

      Dnia 22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest promocja ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej oraz inspirowanie do życia zgodnie z naturą. To największe ekologiczne święto obchodzone jest od 1970 roku. W Polsce Dzień Ziemi świętujemy od 1990 roku.

      Tegoroczne obchody Dnia Ziemi przebiegały pod hasłem: „Zainwestuj w naszą planetę”. Główne uroczystości, nad którymi patronat objął Prezydent Miasta Elbląga, odbyły się 20 kwietnia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3.

      Uczennice: Hanna Świętoniowska z klasy IV b, Martyna Szeląg z klasy VI b oraz uczniowie: Dawid Połomka z klasy VII a, Antoni Krasowski z klasy VIII a godnie reprezentowali Naszą Szkołę:

      Hania Świętoniowska została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Elbląga za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, zaś 3 – osobowa drużyna w składzie: Martyna Szeląg, Antoni Krasowski i Dawid Połomka wykazała się szeroką wiedzą z zakresu ekologii i ochrony środowiska, którą zaprezentowała podczas zmagań w Turnieju Ekologicznym.

                  Jesteśmy dumni z postawy naszych reprezentantów i życzymy im dalszych sukcesów w promowaniu świadomości ekologicznej na co dzień.

       

    • Półfinał Wojewódzkiego Krajowego Konkursu Wiedzy o Morzu
     • Półfinał Wojewódzkiego Krajowego Konkursu Wiedzy o Morzu

     •  

                   18 kwietnia w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbył się półfinał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Morzu. W konkursie tym naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego w eliminacjach szkolnych.

      Do Finału Krajowego Konkursu Wiedzy o Morzu zakwalifikowało się dziewięcioro uczestników z etapu wojewódzkiego, a wśród nich dwóch uczniów z naszej szkoły, którzy otrzymali medale i dyplomy za zajęcie I miejsca:

      Grzybowski Szymon- kl.VIIIe i Kruszyński Michał- kl.VIIIe

      Uczniowie Ci w miesiącu maju pojadą do Szczecina, gdzie odbędzie się Finał Krajowego Konkursu Wiedzy o Morzu.

      Miło mi również poinformować, że II miejsce w półfinale etapu wojewódzkiego uzyskał Gabriel Klimeczko z kl.VIIIc

      Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                             Beata Gawkowska

    • Wycieczka klas szóstych
     • Wycieczka klas szóstych

     • We wtorek uczniowie klas szóstych udali się na wycieczkę do Akwarium w Gdyni. Wysłuchali wykładu na temat osobliwości w świecie zwierząt morskich, zwiedzili Akwarium i uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych. Badali pod mikroskopami faunę Bałtyku. Pobyt w Gdyni zakończyli spacerem po Skwerze Kościuszki. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że warto tę wyprawę powtórzyć.

    • AKCJA „SPRZĄTAMY DLA POLSKI” pod patronatem PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 21.04.2023r.
     • AKCJA „SPRZĄTAMY DLA POLSKI” pod patronatem PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 21.04.2023r.

     •       

      Przedsięwzięcie na terenie całej Polski zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Dla Polski”.

      Celem akcji jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliższej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro.

      Akcja polegała na sprzątaniu porzuconych odpadów na publicznych terenach zielonych. Nasza szkoła również aktywnie uczestniczyła w tej akcji.

                                                                                                Beata Gawkowska

       

       

    • SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY Z OKAZJI OBCHODÓW DNIA ZIEMI „TAJEMNICE PRZYRODY” DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH
     • SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY Z OKAZJI OBCHODÓW DNIA ZIEMI „TAJEMNICE PRZYRODY” DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH

     •  

            W marcu i kwietniu odbyły się trzy etapy szkolnego konkursu wiedzy przyrodniczej „Tajemnice przyrody” dla uczniów klas czwartych.

      Do I etapu konkursu przystąpiło 17 uczniów ze wszystkich klas czwartych.  Do finału konkursu, który odbył się 21 kwietnia z okazji Dnia Ziemi, zakwalifikowało się 10 uczniów. W finale uczniowie konkurowali ze sobą, biorąc udział w różnych zadaniach, podzielonych na trzy części. Towarzyszyło temu wiele pozytywnych emocji.

      A oto wyniki finału konkursu „Tajemnice przyrody”:

      I miejsce- Okuniewski Oliwier kl.IVa

      II miejsce- Wojdon Oliwier kl.IVa

      III miejsce- Heida Michał kl.IVa

      IV miejsce- Polakowska Amelia kl.IVb

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                    Organizator konkursu:     Beata Gawkowska

    • Akcja "Żonkile 2023"
     • Akcja "Żonkile 2023"

     • W piątek 14 kwietnia uczniowie klasy 7b dołączyli do akcji społeczno -edukacyjnej Żonkile 2023 upamiętniającego 80 rocznicę powstania
      w getcie warszawskim. Organizatorem akcji jest POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich. Wykonane przez uczniów na godzinie wychowawczej papierowe żonkile posłużą 19 kwietnia do przypięcia na znak, że „Łączy Nas Pamięć”.

      Wioletta Szulaczuk